Νέες συνταγές

Σειρά Disaster Relief: Επείγουσα Τροφική Βοήθεια στην Ανατολική Ασία μετά τον σεισμό του Ινδικού Ωκεανού του 2004

Σειρά Disaster Relief: Επείγουσα Τροφική Βοήθεια στην Ανατολική Ασία μετά τον σεισμό του Ινδικού Ωκεανού του 2004

Ο σεισμός του Ινδικού Ωκεανού του 2004 και το τσουνάμι που προέκυψε σκότωσε 150.000 ανθρώπους και κατέστρεψε την τοπική γεωργία, τις προμήθειες τροφίμων και τα αποθέματα καθαρού νερού. Η επείγουσα επισιτιστική βοήθεια ήταν κρίσιμη για τους υπόλοιπους επιζώντες. Η καταστροφή ενέπνευσε κύματα συνεισφοράς από τη διεθνή κοινότητα, αλλά μόνο το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων παρακολουθούσε και ανέφερε τακτικά την πρόοδο της ανακούφισης.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Κεφάλαιο 2. Τάσεις και αξιολόγηση της γεωργικής πολιτικής στις Φιλιππίνες

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους κύριους στόχους που καθοδήγησαν τον σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής των Φιλιππίνων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τις θεσμικές δομές που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των εγχώριων και εμπορικών πολιτικών που στοχεύουν στη γεωργία, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής της στήριξης που παρέχεται στον αγροτικό τομέα των Φιλιππίνων κατά την περίοδο 2000-14.


Δες το βίντεο: Tsunami 2004 Colombo, 20 minutes nonstop video. 2004年海啸科伦坡20 (Ιανουάριος 2022).